top of page
Search
  • Writer's pictureMinna Rantama

Onko töissä hankala olla? Kyse voi olla arvohankauksesta

Osallistut työpaikan viikkopalaveriin, jossa kerrotaan uudesta liiketoimintakokeilusta. Kokeilun tarkoitus on lisätä yrityksen kannattavuutta, ja se luo uudenlaisen tulonlähteen ydinliiketoiminnan rinnalle. Muutama työkaverisi nostaa esiin, että nykyiset asiakkaat eivät välttämättä arvosta kokeilua, koska he ovat tottuneet saamaan ilmaiseksi saman palvelun josta ollaan nyt tekemässä lisäominaisuus. Sama asia mietityttää sinuakin. 


Johto kuitenkin vakuuttaa, että sopimusehdot mahdollistavat muutoksen, eikä siitä tarvitse tehdä nykyisille asiakkaille mitään numeroa. Riittää että asiaa hiukan avataan, jos joku kysyy. Tunnet olosi hankalaksi, sillä vaikuttaa siltä, että lisäkysymyksiä ei arvosteta. Päätös olla tiedottamatta uudesta kokeilusta nykyisille asiakkaille ei tunnu mielestäsi oikealta, mutta et sano mitään, sillä pelkäät että sinua pidetään ankeuttajana. 


Olemme tottuneet puhumaan arvoristiriidoista eri yhteyksissä: työssä, parisuhteessa, sukupolvien välillä. Arvoristiriita on tilanne, jossa eri tahojen arvot eivät kertakaikkiaan sovi yhteen, ja se aiheuttaa ilmeistä epämukavuutta, väärinkäsityksiä tai motivaatio-ongelmia. 


Yhä useammin töissä kärsitään arvoihin liittyvistä haasteista, jotka eivät suoraan näyttäydy ristiriitana. Tällainen tilanne on kyseessä myös alun esimerkissä. Kutsun näitä arvoihin pohjautuvia, vaikeammin havaittavissa olevia ongelmia arvohankaukseksi


Arvohankaus voi jäädä piiloon, koska organisaatio tai sen johto ei ole ylipäätään tunnistanut tai nimennyt arvojaan, mutta toimii silti jonkinlaisen kätketyn arvomaailman mukaisesti, joka harjaa toista osapuolta vastakarvaan. Vaikka arvot olisi nimetty, arvohankausta ei välttämättä huomata, jos yhteisiä arvoja ei nosteta esiin päätöksiä tehtäessä.Perinteisemmät työelämän arvoristiriidat voivat näyttäytyä esimerkiksi kysymyksenä siitä, haluaako työntekijä työskennellä toimialalla, joka saastuttaa paljon tai polkee ihmisoikeuksia. Arvoristiriita on verrattain helppo tunnistaa, mutta arvohankaus on hienojakoisempi ilmiö. 


Arvohankaus voi olla esimerkiksi sitä, että työntekijän ydinarvoihin kuuluu avoimuus, mutta työpaikalle on kehittynyt vaikenemisen kulttuuri. Voi olla myös niin, että työpaikalla on nimetty yhteisesti jaetut arvot, joista yksi on yhteistyö, mutta tärkeät päätökset tehdään kuulematta asian parissa työskenteleviä ydinhenkilöitä. Jos arvohankaus on toistuvaa, se voi olla merkittävä työuupumusta aiheuttava tekijä. 


Jos työntekijä ei tiedosta omia arvojaan, arvohankaus jää tunnistamatta, mutta siihen liittyvät hankalat tunteet eivät tule käsitellyiksi eivätkä häviä mihinkään. Ensimmäinen askel arvohankauksen purkamiseksi on siis omien arvojen kirkastaminen. 


Parhaimmillaan arvohankaus voi myös auttaa tunnistamaan omia arvoja. Hankalan tunteen äärellä voi pysähtyä pohtimaan, mitä arvoa vastaan tässä mennään. Onko kyseinen arvo minulle tärkeä, ja mitkä kokemukset ovat sitä muovanneet?


Arvohankaus ei aina tarkoita, että työpaikkaa pitää vaihtaa. Toisinaan riittää, että arvohankauksen tunnistaa, ja sitä pystyy punnitsemaan yhtenä tekijänä miettiessään työn ja työpaikan ilmapiirin sopivuutta itselle. Arvohankauksen voi myös ottaa puheeksi esihenkilön kanssa, jos se tuntuu turvalliselta. Tämä on sitä helpompaa, mitä selkeämmin työpaikan yhteiset arvot on määritelty, mutta se vaatii myös luottamuksen kulttuuria.


Arvohankausta ei pääse täysin pakoon, vaikka perustaisi oman yrityksen tai vaihtaisi työpaikkaa arvojen perusteella. Arvoihin liittyvä epämukava tunne on terve signaali, joka kertoo toimivasta eettisestä kompassista. Se kannattaa valjastaa hyötykäyttöön, jotta voi tehdä isompia tai pienempiä siirtoja kohti omia arvoja vastaavaa työelämää.


Jos haluat ymmärtää arvojasi paremmin, kirkastaa jokaisen omat arvot yhdessä vaikkapa osana tiimipäivää, tai tarvitset apua koko organisaation arvoprosessiin, ole yhteydessä!

126 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page