top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ML Rantama Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.9.2021. Viimeisin muutos 14.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä

ML Rantama Oy, y-tunnus 3227082-2

Hattelmalantie 5-7 B 39, 00710 Helsinki

www.minnarantama.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Rantama

minna@minnarantama.com

0505667888


3. Rekisterin nimi

ML Rantama Oy:n sähköpostirekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, jonka hän antaa luovuttamalla vapaaehtoisesti tietojaan (esim. sähköpostiosoite). Lisäksi suostumus dokumentoidaan vaadittavan sähköpostivahvistuksen kautta (ns. double-opt-in), jossa henkilö hyväksyy listalle liittymisen. 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakkaan tilaaman ilmaisen tai maksullisen sisällön (esim. Ilmainen webinaari tai opas) toimittaminen asiakkaan tilaamalla tavalla. 


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön sähköpostiosoite, tieto siitä onko henkilö avannut yrityksen hänelle lähettämän sähköpostin tai klikannut siinä olevia linkkejä.


Tiedot poistetaan, jos henkilö ei ole avannut sähköposteja kahteen vuoteen.


Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Rekisteröitymissivuilla tehtävistä webinaari- ja opastilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.


Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.


Tietoja käsitellään Mailerlite-pilvipalvelussa, joka on vahvasti suojattu ja jonka datakeskus sijaitsee EU:ssa. Voit lukea lisää Mailerliten yksityisyydensuojasta täältä: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Rekisterissä oleva henkilö voi myös poistua sähköpostilistalta jokaisessa viestissä olevan linkin kautta, mutta se ei poista tietoja rekisteristä täydellisesti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Text
bottom of page